การประชุมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

โพสต์9 พ.ค. 2561 19:23โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2561 07:44 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว
        

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน (Logbook) โรงเรียนภูเขียว สพม.30


https://drive.google.com/open?id=1rwtT_4-Yix7YckytVc_fDASMs8aCga_8Comments