ปลูกต้นดอกดาวเรืองถวายพ่อแห่งแผ่นดิน จำนวน 3,000 ต้น

โพสต์24 ธ.ค. 2560 00:26โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2560 00:26 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นำคณะครูและบุคลากรฯ และนักเรียนโรงเรียนภูเขียว
ร่วมปลูกต้นดอกดาวเรืองถวายพ่อแห่งแผ่นดิน จำนวน 3,000 ต้น ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ ขอพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม

Comments