กิจกรรมส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

โพสต์11 มิ.ย. 2561 03:50โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 03:51 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว

        

        


Comments