รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

โพสต์11 มิ.ย. 2561 20:04โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 20:04 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและสภานักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ โดม 69 ปี โรงเรียนภูเขียว ซึ่งวันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ


       


Comments