การปฐมนิเทศ และค่ายลูกชมพู-ขาว ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์9 พ.ค. 2561 21:32โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 21:37 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
       วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการปฐมนิเทศ และค่ายลูกชมพู-ขาว ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ระหว่างวันที่ วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว

Comments