การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน

โพสต์6 ก.พ. 2563 18:50โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2563 18:50 ]
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สภานักเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมและร่วมพลักดันข้อคิดเห็นที่สภานักเรียนเสนอเพื่อเป็นพลังสำคัญของเด็กในการทำประโยชน์ให้สังคมและส่วนรวมComments