กิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563

โพสต์25 พ.ย. 2562 00:54โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2562 00:55 ]
   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ โรงเรียนภูเขียว โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


Comments