การประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์22 พ.ย. 2562 02:01โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2562 02:01 ]
โรงเรียนภูเขียว จัดการประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว ทั้งนี้ขอขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารและครูที่ปรึกษา ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้

Comments