การปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมฯ ม.1 ม.4

โพสต์24 เม.ย. 2562 06:34โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2562 06:34 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ปฎิทินโรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2562

   * วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

      การปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   * วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

      การปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   * วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


Comments