ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1

โพสต์20 พ.ย. 2561 20:55โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2561 20:55 ]
วันที่ 15 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว
Comments