การประชุมผู้ปกครอง ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2564

โพสต์13 มิ.ย. 2564 07:43โดยsamsam @teemalai
ขอเชิญชมการประชุมผู้ปกครอง
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2564 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเพจ Facebook หรือ YouTube โรงเรียนภูเขียว

หลังจากที่ผู้ปกครองรับชมการประชุมผู้ปกครองออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ท่านผู้ปกครองทำแบบประเมินในการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อเป็นการลงทะเบียนการประชุมผู้ปกครอง
ในครั้งนี้ผู้ดำเนินงานจะได้รวบรวมรายชื่อผู้ปกครอง ต่อที่ปรึกษาต่อไป ขอบคุณค่ะ
ทำแบบประเมินความพึงพอใจ : https://cutt.ly/DnPkdXB

การประชุมผู้ปกครองตามระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์

Comments