กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์9 มี.ค. 2564 01:20โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2564 01:20 ]
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความรักสามัคคี เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว ผลการเลือกตั้ง นายศักดิ์ชัย พรมเมตตา ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 มีคะแนนรวม 1,179 คะแนน นางสาวมณฑิรา บัวคำ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 2 มีคะแนนรวม 1,144 คะแนน สรุปว่า นายศักดิ์ชัย พรมเมตตา ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนภูเขียวประจำปีการศึกษา 2564

ประมวลรูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/Cy3SDupUJb5472Cb8

ประมวลรูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/jXByB6LAkSXGpghj6


Comments