กิจกรรม "รักษ์สถาบันสานสัมพันธ์น้องพี่ชมพู-ขาว" ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 ก.ค. 2561 03:13โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 03:16 ]
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 สภานักเรียนโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรม "รักษ์สถาบันสานสัมพันธ์น้องพี่ชมพู-ขาว" ปีการศึกษา 2561 โดย ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กล่าวเปิดกิจกรรมรักษ์สถาบันสานสัมพันธ์น้องพี่ชมพู-ขาว ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว โดยสภานักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา และนักเรียนโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมพี่รับน้อง พิธีเอิ้นขวัญรับน้อง ผูกข้อต่อแขน และกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์ที่ดีของพี่น้องชมพู-ขาว


      

      


Comments