ค่ายคุณธรรม "ลูกชมพูขาว ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม" ม.5 ม.6

โพสต์11 มิ.ย. 2561 19:55โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 20:15 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม "ลูกชมพูขาว ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว

        

        

https://drive.google.com/open?id=1Ap7TETcJClp06OyhKFH6vBgVVs9GUzbT


Comments