ค่ายคุณธรรม ม.2 ม.3

โพสต์22 พ.ค. 2561 20:50โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2561 21:00 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
   วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม "ลูกชมพูขาว ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว

       

       

https://drive.google.com/open?id=1L4z1C45TRijImMCB79iiNDEk8VeGc32f


Comments