ปฐมนิเทศ และค่ายลูกชมพู-ขาว ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์9 พ.ค. 2561 21:46โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 21:55 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการปฐมนิเทศ และค่ายลูกชมพู-ขาว ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ระหว่างวันที่ วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว

Comments