การเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์1 ก.พ. 2561 23:23โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2561 23:30 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ ทั้งนี้ดำเนินการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามเลือกตั้งโรงเรียนภูเขียว สพม.30

https://drive.google.com/open?id=1edVJeCz4zU5u7CjoR71OaPxKfY6C9eHW

Comments