ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์  สารฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
thepparit.s@phukhieo.ac.th

แบบฟอร์ม Downlond กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

การประชุมผู้ปกครอง ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2564

โพสต์13 มิ.ย. 2564 07:43โดยsamsam @teemalai

ขอเชิญชมการประชุมผู้ปกครอง
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2564 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเพจ Facebook หรือ YouTube โรงเรียนภูเขียว

หลังจากที่ผู้ปกครองรับชมการประชุมผู้ปกครองออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ท่านผู้ปกครองทำแบบประเมินในการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อเป็นการลงทะเบียนการประชุมผู้ปกครอง
ในครั้งนี้ผู้ดำเนินงานจะได้รวบรวมรายชื่อผู้ปกครอง ต่อที่ปรึกษาต่อไป ขอบคุณค่ะ
ทำแบบประเมินความพึงพอใจ : https://cutt.ly/DnPkdXB

การประชุมผู้ปกครองตามระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์

กิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มี.ค. 2564 01:50โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2564 18:13 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนภูเขียว กิจกรรม "เชิดชูคนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว" ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ทำความดี และมีความสามารถด้านต่างๆ ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี

ลิงค์รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/r3kxRaBBHu1YHN3b8
ลิงค์รูปภาพ :  https://photos.app.goo.gl/NJShMdwmXWQbRHA1A

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์9 มี.ค. 2564 01:20โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2564 01:20 ]

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความรักสามัคคี เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว ผลการเลือกตั้ง นายศักดิ์ชัย พรมเมตตา ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 มีคะแนนรวม 1,179 คะแนน นางสาวมณฑิรา บัวคำ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 2 มีคะแนนรวม 1,144 คะแนน สรุปว่า นายศักดิ์ชัย พรมเมตตา ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนภูเขียวประจำปีการศึกษา 2564

ประมวลรูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/Cy3SDupUJb5472Cb8

ประมวลรูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/jXByB6LAkSXGpghj6


กิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว

โพสต์24 ก.พ. 2563 19:07โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 19:09 ]

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนภูเขียว มอบเกียรติบัตรกิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว โดยนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณครูผู้เกษียณอายุราชการให้เกียรติมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว

ลิงค์รูปภาพ
การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน

โพสต์6 ก.พ. 2563 18:50โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2563 18:50 ]

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สภานักเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมและร่วมพลักดันข้อคิดเห็นที่สภานักเรียนเสนอเพื่อเป็นพลังสำคัญของเด็กในการทำประโยชน์ให้สังคมและส่วนรวมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์29 ม.ค. 2563 22:07โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2563 22:08 ]

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พบปะนักเรียนก่อนการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว
กิจกรรมจิตอาสา บำรุงรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง

โพสต์8 ธ.ค. 2562 19:31โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2562 19:32 ]

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน สภานักเรียนโรงเรียนภูเขียวร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "กิจกรรมจิตอาสา บำรุงรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง" ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณฝายน้ำล้น (หนองผักปัง) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยข้าราชการและประชาชนที่ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำรุงรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง ณ บริเวณฝายน้ำล้น (หนองผักปัง)


กิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563

โพสต์25 พ.ย. 2562 00:54โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2562 00:55 ]

   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ โรงเรียนภูเขียว โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


การประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์22 พ.ย. 2562 02:01โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2562 02:01 ]

โรงเรียนภูเขียว จัดการประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว ทั้งนี้ขอขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารและครูที่ปรึกษา ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2562

โพสต์31 ต.ค. 2562 00:56โดยsaowanee phumphuang   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2562 22:27 โดย samsam @teemalai ]


1-10 of 29