โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2/2562

โพสต์4 ธ.ค. 2562 00:13โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2562 00:48 โดย samsam @teemalai ]ประกาศโรงเรียนภูเขียว

โรงเรียนภูเขียวดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียนงบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562 ในวันที่ 6  ธันวาคม พ.ศ. 2562

Comments