การคืนและปรับลดอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

โพสต์21 ก.ค. 2564 22:40โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2564 00:34 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว 

เรื่อง คืนและปรับลดอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา 

นส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 


โดยมีรายละเอียดตามที่แนบดังที่แนบมานี้

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ:
  • การคืน ดำเนินการคืนให้นักเรียนเมื่อมีการเปิดเรียนและนักเรียนมีการมาเรียนแบบ On - Site
  • การปรับลด ดำเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564 หากในภาคเรียนนี้ได้จ่ายในอัตราปกติแล้ว จะนำส่วนเกิน หลังจากการปรับลด ไปลดการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ในส่วนค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2564 ต่อไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 044-861430
ą
anurak khophadung,
21 ก.ค. 2564 22:40
Comments