การจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์15 มิ.ย. 2564 22:28โดยanurak khophadung

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

     โรงเรียนภูเขียว ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน งบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2564  ในวันที่ 17 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ą
anurak khophadung,
15 มิ.ย. 2564 22:28
Comments