การจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสต์21 ม.ค. 2564 17:06โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2564 17:46 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

     โรงเรียนภูเขียว ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน งบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563  ในวันที่ 21 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้


Comments