การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์18 มี.ค. 2564 03:29โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว


การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ 

(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)


ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563Comments