การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์12 ก.พ. 2563 21:01โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว


การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ 

(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)


ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Comments