การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2/2561

โพสต์14 พ.ย. 2561 23:56โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 23:56 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน ม.1 - ม.6

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนภูเขียว

Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
14 พ.ย. 2561 23:56
Comments