ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์23 ม.ค. 2561 23:26โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 23:27 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 23 มกราคา 2561 ให้กับนักเรียนจำนวน 89 ทุน จำนวนทุนละ 1,500 บาท


Comments