นางสุวารี  เบคเคอร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
suwaree.r@phukhieo.ac.th


รายการอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนภูเขียว
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดประกอบการบัญชี กรกฎาคม 2564

โพสต์4 ส.ค. 2564 01:22โดยanurak khophadung

ประกาศโรงเรียนภูเขียว 

เรื่อง รายละเอียดประกอบการบัญชี 

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564


โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

การคืนและปรับลดอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

โพสต์21 ก.ค. 2564 22:40โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2564 00:34 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว 

เรื่อง คืนและปรับลดอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา 

นส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 


โดยมีรายละเอียดตามที่แนบดังที่แนบมานี้

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ:
  • การคืน ดำเนินการคืนให้นักเรียนเมื่อมีการเปิดเรียนและนักเรียนมีการมาเรียนแบบ On - Site
  • การปรับลด ดำเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564 หากในภาคเรียนนี้ได้จ่ายในอัตราปกติแล้ว จะนำส่วนเกิน หลังจากการปรับลด ไปลดการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ในส่วนค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2564 ต่อไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 044-861430

งบทดลองฯ และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีประจำเดือน มิถุนายน 2564

โพสต์8 ก.ค. 2564 02:55โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

งบทดลองฯ  และ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีประจำเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564


การจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์15 มิ.ย. 2564 22:28โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

     โรงเรียนภูเขียว ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน งบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2564  ในวันที่ 17 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564

โพสต์9 มิ.ย. 2564 01:21โดยanurak khophadung

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน  พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

โพสต์9 มิ.ย. 2564 01:20โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564

โพสต์7 พ.ค. 2564 22:01โดยanurak khophadung

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน  เมษายน ปี พ.ศ. 2564


รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน เมษายน 2564

โพสต์7 พ.ค. 2564 21:59โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม 2563

โพสต์15 เม.ย. 2564 22:19โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

โพสต์15 เม.ย. 2564 22:16โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2564 22:17 ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 25631-10 of 96