แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์28 ธ.ค. 2563 23:00โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2563 23:02 ]
คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 506/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)