การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับชาติ เปิดประตูการเรียนรู้สู่อีสาน สืบสานงาน ๔๖ict ที่เมืองเลย

โพสต์21 ธ.ค. 2560 06:37โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2560 22:47 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับชาติ เปิดประตูการเรียนรู้สู่อีสาน สืบสานงาน ๔๖ict ที่เมืองเลย 
"The Opening of the E-saan Academic Gateway ๒๐๑๗ for the ๔๖ict leader school at Loei"

    โรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับชาติ เปิดประตูการเรียนรู้สู่อีสาน สืบสานงาน ๔๖ict ที่เมืองเลย "The Opening of the E-saan Academic Gateway ๒๐๑๗ for the ๔๖ict leader school at Loei" ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สรุปผลการแข่งขันดังนี้ ๑.) เหรียญเงิน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.๑-๓ ๒.) เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล(STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.๑-๓ ๓.) เหรียญทองแดงการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST MicroboxProject) นำเสนอภาษาไทย ม.๔-๖ ๔.) เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.๔-๖๕.) เหรียญทองแดง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๑-ม.๖Comments