รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม

โพสต์19 มี.ค. 2562 01:29โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 01:40 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

 ประกาศ โรงเรียนภูเขียว 
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 
ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2562
----------------------------------------------------

หมายเหตุ 

1.    นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.   ที่อาคารหอประชุม รวมใจ 60 ปี 

      (นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาด้วย) หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

2.   นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาสอบจัดชั้นเรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2562 หากไม่มาสอบจัดชั้นเรียน 

  โรงเรียนภูเขียว จะจัดห้องเรียนให้ตามความเหมาะสม

    

Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
19 มี.ค. 2562 01:29
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
19 มี.ค. 2562 01:29
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
19 มี.ค. 2562 01:29
Comments