ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

โพสต์13 พ.ค. 2564 01:06โดยNattawut Yodpangtiam

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ปีการศึกษา 2564  ประเภทความสามารถพิเศษ

 *****************************************

              ตามที่โรงเรียนภูเขียว ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประเภทความสามารถพิเศษและการรับสมัครได้สิ้นสุดไปแล้วนั้น โรงเรียนภูเขียวจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ดังรายชื่อแนบท้ายนี้

>> ไฟล์ประกาศ <<

 >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ <<


1.   ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าสอบภาคปฏิบัติ (ตามประเภทที่สมัคร) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. 

   

        ที่ห้องวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนภูเขียว  

2.    นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี หรืออุปกรณ์ที่ใช้สอบอื่น ๆ มาด้วยตนเอง


Comments