ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ การสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562

โพสต์17 ม.ค. 2563 01:10โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2563 01:53 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562

         ตามที่โรงเรียนภูเขียว ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมทดสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับสมัครตั้งแต่วันที่

      18 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังเอกสารแนบท้ายนี้

            ให้ผู้เข้าสอบเข้าสอบในวันที่ 19 มกราคม 2563 และให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัคร มาแสดงต่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบด้วย


>> ประกาศโรงเรียนภูเขียว <<

>> รายชื่อผู้เข้าสอบ จำนวน 21 ห้องสอบ <<


Comments