ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

โพสต์5 ก.พ. 2562 22:59โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2562 01:38 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว   
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ใบสมัครทุกประเภทรับได้ที่จุดรับสมัคร

     - ประเภทห้องเรียนพิเศษ                    [ ไฟล์ประกาศ/รายละเอียดเพิ่มเติม ]

     - ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ       [ ไฟล์ประกาศ/รายละเอียดเพิ่มเติม ]

     - ประเภทนักเรียนทั่วไป                      [ ไฟล์ประกาศ/รายละเอียดเพิ่มเติม ]

     - ประเภทเงื่อนไขพิเศษ                      [ ไฟล์ประกาศ/รายละเอียดเพิ่มเติม ]


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใบสมัครทุกประเภทรับได้ที่จุดรับสมัคร

     - ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม              [ ไฟล์ประกาศ/รายละเอียดเพิ่มเติม ]

     - ประเภทห้องเรียนพิเศษ                    [ ไฟล์ประกาศ/รายละเอียดเพิ่มเติม ]

     - ประเภทนักเรียนทั่วไป                      [ ไฟล์ประกาศ/รายละเอียดเพิ่มเติม ]

     - ประเภทความสามารถพิเศษ               [ ไฟล์ประกาศ/รายละเอียดเพิ่มเติม ]

     - ประเภทเงื่อนไขพิเศษ                     


Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
21 มี.ค. 2562 00:33
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
21 มี.ค. 2562 00:33
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
21 มี.ค. 2562 00:33
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
21 มี.ค. 2562 00:33
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
21 มี.ค. 2562 00:34
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
21 มี.ค. 2562 00:34
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
21 มี.ค. 2562 00:34
Comments