ประกาศผลการสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562

โพสต์21 ม.ค. 2563 01:53โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2563 22:49 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว 

เรื่อง ประกาศผลการสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562

 *****************************************

              ตามที่โรงเรียนภูเขียว ได้จัดสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 มกราคม 2563 และการสอบได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น 

บัดนี้การประมวลผลการสอบ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบดังเอกสารแนบท้ายนี้

หมายเหตุ

1.      ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ , รองชนะเลิศอันดับ 1 , รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

      ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 โดยให้มารายงานตัว   ในเวลา 07.30 น. ณ อาคารโดมเตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว              


Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
21 ม.ค. 2563 01:53
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
21 ม.ค. 2563 22:48
Comments