ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 4 ประเภท นักเรียนชั้น ม.3 เดิม ประการศึกษา 2563

โพสต์8 มี.ค. 2563 10:08โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2563 10:11 ]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 
ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2563
----------------------------------
animated gif
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นักเรียนตัองมารายงานตัว ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปี 
พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
2. หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
8 มี.ค. 2563 10:08
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
8 มี.ค. 2563 10:08
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
8 มี.ค. 2563 10:08
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
8 มี.ค. 2563 10:08
Comments