ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

โพสต์12 มี.ค. 2562 19:40โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 20:28 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ] ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) มารายงานตัววันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนภูเขียว หากไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์
2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานตัวแล้ว ต้องมามอบตัวในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคารรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว เวลา 08.30 น.

Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
12 มี.ค. 2562 19:58
Ċ
ม.4.pdf
(161k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
12 มี.ค. 2562 19:59
Comments