ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

โพสต์19 พ.ค. 2564 19:20โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2564 19:24 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษ

 *****************************************

              ตามที่โรงเรียนภูเขียว ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษและได้สอบคัดเลือกไปวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  โรงเรียนภูเขียว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้


1.      รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    จำนวน    7    คน

2.      รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4     จำนวน   3    คน
>> ไฟล์ประกาศ<<


 

หมายเหตุ 

  1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ต้องมาสอบเพื่อจัดชั้นเรียนในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

  2. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.4 ต้องมาสอบเพื่อจัดชั้นเรียนในวันที่ 23 พฤษภาคม 25643

  3. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์  

  4. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.4 ต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

  5กำหนดการรายงานตัว / มอบตัว ม.1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

  6. กำหนดการรายงานตัว / มอบตัว ม.4 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564Comments