ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564

โพสต์28 พ.ค. 2564 00:36โดยNattawut Yodpangtiam

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง  ประกาศผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ปีการศึกษา 2564   และกำหนดการมอบตัว

**************************************

ตามที่โรงเรียนภูเขียวได้สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรายงานตัว ไปแล้วนั้น 

โรงเรียนภูเขียวจึงประกาศผลการจัดชั้นเรียน และให้นักเรียนมามอบตัวตามกำหนดการนี้


 >>> ประกาศโรงเรียนภูเขียว <<<


>>> ผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<<


หมายเหตุ

1. ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มามอบตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

2. นักเรียนชั้น ม.4/2 - ม.4/7  มอบตัวเวลา 08.30  - 12.00 น.

3. นักเรียนชั้น ม.4/8 - ม.4/12 มอบตัวเวลา 13.00 - 15.00 น.

4. ต้องมีผู้ปกครองมามอบตัวเท่านั้น

5. หากนักเรียนไม่มามอบตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนĊ
Nattawut Yodpangtiam,
28 พ.ค. 2564 00:36
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
28 พ.ค. 2564 00:36
Comments