ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์27 พ.ค. 2564 03:45โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2564 04:05 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง  ประกาศผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ปีการศึกษา 2564   และกำหนดการมอบตัว

**************************************

ตามที่โรงเรียนภูเขียวได้สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายงานตัว ไปแล้วนั้น 

โรงเรียนภูเขียวจึงประกาศผลการจัดชั้นเรียน และให้นักเรียนมามอบตัวตามกำหนดการนี้


 >>> ประกาศโรงเรียนภูเขียว <<<


>>> ผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<


หมายเหตุ

1. ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มามอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

2. นักเรียนชั้น ม.1/4 - ม.1/8  มอบตัวเวลา 08.30  - 12.00 น.

3. นักเรียนชั้น ม.1/9 - ม.1/12 มอบตัวเวลา 13.00 - 15.00 น.

4. ต้องมีผู้ปกครองมามอบตัวเท่านั้น

5. หากนักเรียนไม่มามอบตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนĊ
Nattawut Yodpangtiam,
27 พ.ค. 2564 03:45
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
27 พ.ค. 2564 03:45
Comments