ประกาศให้นักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

โพสต์28 พ.ค. 2564 00:31โดยNattawut Yodpangtiam

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง  ประกาศให้นักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4

 ปีการศึกษา 2564   ประเภทนักเรียนทั่วไป

 *****************************************

              ตามที่โรงเรียนภูเขียว ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 และให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาและมีนักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนภูเขียวจึงประกาศให้นักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวเพิ่มเติม

>>> ประกาศ ม.4 <<<

>>> รายชื่อตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 2 <<<


1. ให้นักเรียนที่รายงานตัวในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. หากไม่รายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

2. นักเรียนชั้น ม.4 มอบตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
28 พ.ค. 2564 00:31
Comments