ประกาศให้นักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวเพิ่มเติม

โพสต์27 พ.ค. 2564 02:27โดยNattawut Yodpangtiam

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง  ประกาศให้นักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4

 ปีการศึกษา 2564   ประเภทนักเรียนทั่วไป

 *****************************************

              ตามที่โรงเรียนภูเขียว ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 และให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาและมีนักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนภูเขียวจึงประกาศให้นักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวเพิ่มเติม

ประกาศ ม.1

รายชื่อตัวสำรอง ม.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ ม.4

รายชื่อตัวสำรอง ม.4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
27 พ.ค. 2564 02:27
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
27 พ.ค. 2564 02:27
Ċ
1.pdf
(132k)
Nattawut Yodpangtiam,
27 พ.ค. 2564 02:27
Ċ
4.pdf
(111k)
Nattawut Yodpangtiam,
27 พ.ค. 2564 02:27
Comments