ประกาศให้นักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวเพิ่มเติม

โพสต์7 เม.ย. 2564 03:46โดยNattawut Yodpangtiam

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ให้นักเรียนอันดับสำรอง ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
รายงานตัวเพิ่มเติมหมายเหตุ

1.     ให้นักเรียนอันดับสำรอง (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้าย) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา

    ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

2.     ให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว

3.     ใบมอบตัวให้นักเรียนมารับที่จุดตรวจเอกสาร

Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
7 เม.ย. 2564 03:46
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
7 เม.ย. 2564 03:46
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
7 เม.ย. 2564 03:46
Comments