ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มี.ค. 2563 21:54โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2563 01:42 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
----------------------------------
animated gif
  1. ให้นักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) มารายงานตัว ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ห้องวิชาการ อาคาร 2 พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานตัวแล้ว ต้องมามอบตัว วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว


วันมอบตัวและค่าใช้จ่าย
ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 พร้อม


Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
9 มี.ค. 2563 22:00
Ċ
02_MEP.pdf
(252k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
9 มี.ค. 2563 22:01
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
9 มี.ค. 2563 22:01
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
9 มี.ค. 2563 22:01
Comments