การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6

โพสต์28 ก.พ. 2563 22:11โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2563 22:12 ]
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.ลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนภูเขียว และผู้แทนจากศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มอบเครื่องเสียงให้กับ นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินการการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลิงค์รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/KzdLvND7oPa55er16

Comments