ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

โพสต์6 ก.พ. 2563 00:29โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2563 22:34 โดย Nattawut Yodpangtiam ]
animated gif
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ
*** กรุณาคลิกอ่านระเบียบการรับสมัคร ***
*** กรณีประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ ไม่ต้องแนบเอกสาร O-NET ทางโรงเรียนจะดำเนินการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล สทศ.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ : MEP, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ )

- ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

- ประเภทนักเรียนทั่วไป

- ประเภทความสามารถพิเศษ
[ ไฟล์ประกาศระเบียบการรับสมัคร ]

- ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม

- ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

- ประเภทนักเรียนทั่วไป

- ประเภทความสามารถพิเศษ

- ประเภทเงื่อนไขพิเศษĊ
samsam @teemalai,
6 ก.พ. 2563 00:49
Ċ
samsam @teemalai,
6 ก.พ. 2563 00:49
Ċ
samsam @teemalai,
6 ก.พ. 2563 00:49
Ċ
samsam @teemalai,
6 ก.พ. 2563 00:49
Ċ
samsam @teemalai,
6 ก.พ. 2563 00:50
Ċ
samsam @teemalai,
6 ก.พ. 2563 00:50
Ċ
samsam @teemalai,
6 ก.พ. 2563 00:50
Ċ
samsam @teemalai,
6 ก.พ. 2563 00:50
Ċ
samsam @teemalai,
6 ก.พ. 2563 00:50
Comments