พิธีมอบเกียรติบัตรการสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 7

โพสต์27 ม.ค. 2563 23:56โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2563 00:09 ]
นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว มอบเกียรติบัตรการสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อการเตรียมตัวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
Comments