โครงการสอนเสริม O-NET ม.3

โพสต์27 ม.ค. 2563 00:13โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 00:31 ]
โรงเรียนภูเขียวจัดให้มีโครงการสอนเสริม O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 โดยจะมีการสอบในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนภูเขียว

ประมวลรูปภาพ

Comments