การจัดสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562

โพสต์26 ม.ค. 2563 23:43โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2563 23:44 ]
วันที่ 19 มกราคม 2563 กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อการเตรียมตัวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อรับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร โดยการจัดทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ ในวันที่ 19 มกราคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนภูเขียว
Comments