รับสมัครการสอบ Pre-P.K.ครั้งที่ 7

โพสต์18 ธ.ค. 2562 06:02โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2562 06:03 ]
ประกาศ...!!! โรงเรียนภูเขียวรับสมัครการสอบ Pre-P.K.ครั้งที่ 7 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อการเตรียมตัวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อรับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร โดยการจัดทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563 สมัครได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนภูเขียว ในวันและเวลาราชการ โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 100 บาท และสอบวัดความรู้ในวันที่ 19 มกราคม 2563 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  โทรศัพท์ 044-861430 ต่อ 103

Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
18 ธ.ค. 2562 06:02
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
18 ธ.ค. 2562 06:02
Comments