ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป (อันดับสำรอง) รายงานตัวเพิ่มเติม

โพสต์8 เม.ย. 2562 23:52โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2562 23:52 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ม.1 
ประเภทนักเรียนทั่วไป (อันดับสำรอง) รายงานตัวเพิ่มเติม


หมายเหตุ
   - ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนภูเขียว
   - ให้ผู้รายงานตัวแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบต่อคณะกรรมการรายงานตัว
   - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวแล้ว จะต้องมามอบตัวในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนภูเขียว
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
8 เม.ย. 2562 23:52
Comments